สภาพทั่วไป

ตำบลดงมอน เป็น 1 ใน 12 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง ๔ ตำบล คือตำบลบ้านโคก ตำบลผึ่งแดด ตำบลหนองแคน และตำบลโพนงาม ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดงมอน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโพนงาน อำเภอคำชะอี

เนื้อที่

ตำบลดงมอน มีเนื้อที่ประมาณ ๔๔,๘๓๕ ไร่ หรือประมาณ ๗๐ ตารางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากร

จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากร ตำบลดงมอน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน มีประชากร ๕,๕๕๓ คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๔,๓๕๘ คน และมีครัวเรือน จำนวน ๑,๓๒๕ ครัวเรือน รายละเอียดดังนี้

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน